قیمت لپتاپ یک شنبه 13 مرداد 92
نوشته شده توسط : ali
آخرین قیمت لپ تاپ در بازار به شرح زیر است.

برند(مدل)

گارانتی

قیمت(تومان)

Asus-Xseries-X450CC-i5-6-1T-2G

شرکت آوات

۲,۱۵۹,۰۰۰

Asus-Xseries-X550CC-2117-4-750-2G

شرکت سازگار ۲ سال

۱,۶۷۹,۰۰۰

Asus-Xseries-X550CC-i5-6-1T-2G

شرکت سازگار ۲ سال

۲,۲۵۹,۰۰۰

Asus-Xseries-X450CC-i5-4-750-2G

شرکت آوات

۲,۰۵۹,۰۰۰

Asus-VivoBook-S550-Touch-i7-6-1T-4G

شرکت آوات

۳,۶۳۹,۰۰۰

Asus-Sseries-S300-i3-4-500

شرکت آوات

۲,۲۰۹,۰۰۰

Asus-Xseries-X550CC-i7-6-1T-2G

شرکت آوات

۲,۸۲۹,۰۰۰

Asus-Xseries-X550CC-i5-4-750-2G

شرکت آواژنگ

۲,۰۹۹,۰۰۰

Asus-Kseries-K46CB-i7-6-1T-4G

شرکت آواژنگ

۳,۰۵۹,۰۰۰

Asus-Kseries-K56CB-i5-6-1T-2G

شرکت سازگار

۲,۵۸۹,۰۰۰

Asus-Xseries-X54HR-i3-2-500

الماس

۱,۳۵۹,۰۰۰

Asus-Xseries-X54HR-B970-2-500

الماس

۱,۲۳۹,۰۰۰

Asus-Kseries-K46CB-i7-6-1T-2G

شرکت آواژنگ

۲,۸۰۹,۰۰۰

Asus-Kseries-K56CB-i7-6-1T-2G

شرکت آوات

۲,۹۵۹,۰۰۰

Asus-Xseries-X44H-i3-4-750

شرکت الماس

۱,۴۷۹,۰۰۰

Asus-Nseries-N46VM-i5-6-1T-2G

شرکت الماس

۲,۶۰۹,۰۰۰

Asus-Nseries-N56VM-i5-6-1T-2G

شرکت الماس

۲,۹۲۹,۰۰۰

Asus-Xseries-X44H-i3-2-500

شرکت الماس

۱,۳۴۹,۰۰۰

Asus-VivoBook-S550-Touch-i3-6-1T-2G

شرکت آوات

۲,۷۴۹,۰۰۰

Asus-Xseries-X55VD-i3-4-750-1G

شرکت آوات

۱,۸۳۹,۰۰۰

Asus-Xseries-X55VD-B980-4-750-1G

شرکت آواژنگ

۱,۶۱۹,۰۰۰

Asus-VivoBook-S550-Touch-i5-6-1T-2G

شرکت آوات

۳,۰۰۹,۰۰۰

Asus-VivoBook-S200-Touch-i3-4-500-Win8

شرکت آوات

۱,۸۰۹,۰۰۰

Asus Xseries-X55VD-i3-2-500-1G

شرکت آوات

۱,۶۷۹,۰۰۰

Asus-Xseries-X44H-B970-4-750

شرکت الماس

۱,۳۴۹,۰۰۰

Asus-Kseries-K55VD-i5-6-1T-2G

شرکت الماس

۲,۳۵۹,۰۰۰

Asus-Gseries-G74SX-3D-i7-8-1.5T-3G-Win7-BLU

شرکت آوات ۲ سال

۵,۶۲۹,۰۰۰

Asus-VivoBook-S400CA-Touch-i5-4-500-Win8

شرکت آوات

۲,۴۱۹,۰۰۰

Asus-Xseries-X501A-i3-4-500

سازگار

۱,۶۵۹,۰۰۰

Asus-Xseries-X401A-i3-4-500

شرکت سازگار

۱,۶۵۹,۰۰۰

Asus-Zenbook-UX31E-i5-4-128-Win7

شرکت امرتات

۳,۵۵۹,۰۰۰

Asus-Zenbook-UX21E-i5-4-128-Win7

شرکت امرتات

۲,۵۹۹,۰۰۰

Asus-Xseries-X44H-B970-2-500

شرکت الماس

۱,۳۲۹,۰۰۰

Asus-Kseries-K45VD-i5-6-750-2G

شرکت سازگار

۲,۲۵۹,۰۰۰

Asus-Nseries-N46VM-i7-6-1T-2G

شرکت الماس

۲,۹۲۹,۰۰۰

Sony-vaio-E15-13RCX-i5-4-500-1G-Win8

شرکت لوتوس

۲,۵۹۹,۰۰۰

Sony-Vaio-E14-13BCX-i3-4-320-Win8

شرکت لوتوس

۲,۰۶۹,۰۰۰

Sony-Vaio-E15126CA-i3-4-500-Win8

شرکت لوتوس

۲,۳۷۹,۰۰۰

Sony-SVE-15-135-CX-i5-6-1T-Win8

شرکت لوتوس

۲,۶۱۹,۰۰۰

Sony-SVT-13-135-i5-6-500-Win8

شرکت لوتوس

۳,۰۳۰,۰۰۰

Sony-SVT-13-132-i3-4-500-Win8

شرکت لوتوس

۲,۵۶۰,۰۰۰

Sony-SVT-13-136-i5-6-500-Win8-Touch

شرکت لوتوس

۳,۲۲۵,۰۰۰

Sony-Vaio-S13A25-Plus-i5-12-750-1G-Win8-BLU

شرکت لوتوس

۳,۷۱۹,۰۰۰

Sony-Vaio-S13A25-Plus-i5-6-750-1G-Win8-BLU

شرکت لوتوس

۳,۶۳۵,۰۰۰

Sony-Vaio-S13A25PLB-i5-6-750-1G-Win8-BLU

شرکت لوتوس

۳,۶۰۰,۰۰۰

Sony-VAIO-SV-E14-117-FLB-i5-4-640-512M-Win7

شرکت لوتوس

۲,۴۵۵,۰۰۰

Acer-Vseries-V3-571G-i7-8-1T-4G

شرکت الماس

۲,۷۸۹,۰۰۰

Acer-Eseries-E1-571G-i3-2-500

      شرکت سازگار

۱,۲۳۹,۰۰۰

Acer-Vseries-V3-571G-i7-6-750-2G

شرکت الماس

۲,۳۰۹,۰۰۰

Acer-Aspire-E1-571G-i7-6-750-2G

شرکت سازگار

۲,۳۴۹,۰۰۰

Acer-Eseries-E1-571G-i5-4-750-2G

شرکت الماس

۱,۷۸۰,۰۰۰

Acer-Eseries-E1-531-B960-2-500

شرکت الماس

۱,۱۰۹,۰۰۰

Acer-Eseries-E1-531-B1000-2-320

شرکت الماس

۱,۰۲۹,۰۰۰

Acer-Aspire-E1-531G-B960-4-750-1G

شرکت الماس

۱,۳۵۹,۰۰۰

Acer-Eseries-E1-571G-i3-4-500-1G

شرکت سازگار

۱,۴۳۹,۰۰۰

Acer-Eseries-E1-571G-i5-4-500-1G

شرکت سازگار

۱,۶۵۹,۰۰۰

Acer-Vseries-V3-571G-i5-4-750-2G

شرکت سازگار ۲ سال

۱,۸۸۹,۰۰۰

DELL-5110-i5-4-500-1G

شرکت لوتوس

۱,۷۲۹,۰۰۰

HP-ProBook-4540-i5-4-750-2G

شرکت لوتوس

۲,۱۰۰,۰۰۰

IBM-Lenovo-Eseries-E430-i3-4-500-1G

شرکت سازگار

۱,۴۵۹,۰۰۰

IBM-Lenovo-Zseries-Z500-i7-6-1T-2G

سازگار

۲,۵۵۰,۰۰۰

IBM-Lenovo-Gseries-G580-i5-4-500-2G

شرکت سازگار

۱,۸۳۹,۰۰۰

IBM-Lenovo-Essential-B590-B960-4-500-1G

شرکت سازگار

۱,۳۰۹,۰۰۰

IBM-Lenovo-ideapad-Z500-i3-4-500-2G

شرکت سازگار

۱,۹۰۹,۰۰۰

IBM-Lenovo-Bseries-B590-B1000-2-500

شرکت سیستم پردازان

۹۷۹,۰۰۰

IBM-Lenovo-Essential-B590-B960-2-500

شرکت سازگار

۱,۰۸۹,۰۰۰

IBM-Lenovo-Essential-G580-i5-6-1T-2G

شرکت هماهنگ وبیمه ایران

۱,۹۱۹,۰۰۰

IBM-Lenovo-ideapad-Z500-i5-6-1T-2G

شرکت سازگار ۲ سال

۲,۲۳۹,۰۰۰

IBM-Lenovo-Gseries-G580-i5-4-500-1G

شرکت هماهنگ وبیمه ایران

۱,۷۵۹,۰۰۰

IBM-Lenovo-Eseries-E530-Thinkpad-i5-4-750-2G

شرکت سازگار

۱,۹۵۹,۰۰۰

MSI-Cseries-CX41-i5-6-500-2G-Win7

ماتریکس

۲,۱۷۵,۰۰۰

MSI-Cseries-CR650-Dual-4-320-Win7

ماتریکس

۱,۳۲۵,۰۰۰

MSI-Cseries-CX61-i7-6-500-2G-Win7

ماتریکس

۲,۶۷۵,۰۰۰

MSI-Cseries-CX61-i5-6-500-2G-Win7

ماتریکس

۲,۱۷۵,۰۰۰

Fujitsu-LifeBook-S761-i3-4-320

لوتوس

۱,۶۵۹,۰۰۰

Fujitsu-LIFEBOOK-AH532-i5-4-750-1G

شرکت الماس و آواژنگ

۱,۷۹۹,۰۰۰

Apple-MacBookAir-Series-MD232-i5-4-256-Mac

شرکت لوتوس

۵,۰۴۰,۰۰۰

Apple-MacBookPro-series-MD102-i7-8-750-Mac

شرکت لوتوس

۵,۰۹۹,۰۰۰

Apple-MacBookPro-series-MD101-i5-4-500-Mac

شرکت لوتوس

۳,۹۹۰,۰۰۰

 
مطالب مرتبط
:: بازدید از این مطلب : 2629
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 اسفند 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: